piątek, 6 września 2019

Edinburgh Festival

Edinburgh Festival

Jak już wspomniałam we wcześniejszym wpisie, w sierpniu wybrałam się na kilka występów i przedstawień związanych z odbywającym się przez około trzy tygodnie Festiwalem. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć co to za Festiwal, czy warto się na niego wybrać, czy raczej omijać Edynburg o tej porze szerokim łukiem.

Fringe Festiwal w Edynburgu jest największym na świecie festiwalem sztuki, który corocznie odbywa się w sierpniu. Mówi się, że jest on największą celebracją sztuki i teatru na świecie.
Festiwal powołano do życia w 1947 roku jako Międzynarodowy Festiwal w Edynburgu. Miał na celu ożywić smutne powojenne czasy. Osiem zespołów teatralnych niezapowiedzianie pojawiło się na jego inauguracji i chcąc wykorzystać szeroką widownię zaprezentować swoje przedstawienia, w niekonwencjonalnych miejscach, jak na przykład Opactwo Dunfermline. Nikt wówczas nie przypuszczał, że właśnie to ustali, jak będzie wyglądał Festiwal w przyszłości - brak oficjalnych zaproszeń na przedstawienia, które odbywają się w niekonwencjonalnych miejscach, których z roku na rok przybywa. 
Fringe Festiwal to tak na prawdę zbiór kilku większych wydarzeń i występów, takich jak Międzynarodowy Festiwal w Edynburgu, Festiwal Fringe, Festiwal Sztuki, Międzynarodowy Festiwal Książki oraz występ The Royal Military Tattoo. 

***


As I've already mentioned in an earlier post, in August I went to several performances. They were organised in Edinburgh as there was a three-week festival going on. Today I would like to tell you what this festival is, whether it is worth going to it, or rather avoid Edinburgh at this time.


Edinburgh Festival is the world's largest arts festival, it takes place annually in August. It has been called the most famous celebration of the arts and entertainment in the world
The Fringe started life when eight theatre companies turned up uninvited to the inaugural Edinburgh International Festival in 1947. These groups aimed to take advantage of the large assembled theatre crowds to showcase their own alternative theatre in city's major not ordinary venues, such as Dumfermline Abbey. This meant that two defining features of the future Fringe were established at the very beginning – the lack of official invitations to perform and the use of unconventional venues, which are more with every year. 
The Fringe Festival really consists of several events and performances, such as Edinburgh International Festival, Edinburgh Fringe Festival, Edinburgh Art Festival, Edinburgh International Book Festival and The Royal Military Tattoo.Międzynarodowy Festiwal w Edynburgu

To najstarsza i najbardziej prestiżowa część Festiwalu, odbywająca się w największych teatrach w mieście. W tym czasie, na zaproszenie dyrektora, do Szkocji przyjeżdżają najlepsi wykonawcy muzyki (często klasycznej), teatru, opery i tańca z całego świata. Organizowane są również wykłady i warsztaty. Na deskach teatru w tym czasie nie raz zaprezentowano premierowe występy teatralne czy baletowe. 
Więcej informacji oraz bilety znajdziecie tutaj.

***

Edinburgh International Festival
This is the oldest and most prestigious part of the Festival, taking place in the largest theaters in the city. By invitation from the Festival Director, the International Festival brings top class performers of music (especially classical music), theatre, opera and dance from around the world to perform. The festival also hosts a series of talks and workshops. At this time, the world's premieres of theatre or ballet performances were presented.

More information and tickets can be found here.

Fringe Festiwal w Edynburgu
Jego nazwę można przetłumaczyć jako Festiwal na obrzeżach miasta, jako że jego pierwsze spektakle odbywały się poza miastem, głównie w Opactwie Dunfermline. Potocznie nazywany jest festiwalem ulicznym.  Jest to festiwal sztuki otwartej, nie ma komitetu selekcyjnego i każdy może wziąć udział z dowolnym rodzajem spektaklu. Oficjalny program Fringe dzieli programy na sekcje dla teatru, komedii, tańca, teatru fizycznego, cyrku, kabaretu, programów dla dzieci, musicali, opery, muzyki, słowa mówionego, wystaw i wydarzeń. Komedia to największa sekcja, która stanowi ponad jedną trzecią programu i ma najliczniejszą widownię.
Więcej informacji oraz bilety znajdziecie tutaj.

W tym roku wybrałam się na trzy spektakle tego typu. Występ Foil Arms and Hog, trójki Irlandczyków znanych z ich kanału na YouTube, gdzie prezentują skecze komediowe, okazał się świetną zabawą. Dzień przed występem obejrzałam kilka skeczy, wśród nich ten, po którym strasznie się obawiałam, że ich akcent będzie dla mnie niezrozumiały. Okazało się, że wprost przeciwnie, nie miałam wielu trudności, a godzinny występ minął szybko, zaledwie jakby trwał kilka minut.
Wspominając wspaniałe skecze Ireneusza Krosnego, przy którym zawsze miałam ubaw po pachy pomimo braku słów, wybrałam się na pantomimę w wykonaniu włoskiego artysty Paolo Nani. Występ zatytułwany List (The Letter) to jedna historia pisania tego samego listu zepsutym długopisem pokazana na piętnaście różnych sposobów: zaskakujący, straszny, bez rąk i wiele innych. Zapowiedź znajdziecie tutaj.
Ostatnim spektaklem, na który się zdecydowałam, była parodia Alicji w Krainie Czarów (tytuł orginalny: Alice through cocktail glass), podczas której jedna osoba z zespołu występowała pod wpływem alkoholu. Reszta aktorów musiała się nie raz wykazać kreatywnością oraz refleksem, aby nadążać za koleżanką/kolegą, który zapomniał tekstu, albo postanowił opowiedzieć historię inaczej. Ta sama grupa teatralna ma w repertuarze inne parodie: Opowieść wigilijną, Makbeta czy Romeo i Julię. Po dawce śmiechu, jaką otrzymałam na Alicji (...), wiem że z ciekawością wybrałabym się na wszystkie pozostałe!

***

Edinburgh Fringe Festival
Its name can be understood as a festival on the outskirts of the city, as his first performances took place outside the Edinburgh, mainly at Dunfermline Abbey. It is commonly called a street festival. It is an open access performing arts festival, meaning there is no selection committee, and anyone may participate, with any type of performance. The official Fringe Programme categorises shows into sections for theatre, comedy, dance, physical theatrecircuscabaret, children's shows, musicals, opera, music, spoken word, exhibitions and events. Comedy is the largest section, making up over one-third of the programme and the one that in modern times has the highest public profile.
More information and tickets can be found here.


This year I went to three performances of this type. The performance of Foil Arms and Hog, the three Irish known from their YouTube channel, where they present comedy sketches. The day before the show I watched a few sketches, among them this one after which I was afraid that their accent would be incomprehensible to me. It turned out that on the contrary, I didn't have any difficulties, and the hour performance went quickly, as if it lasted just few minutes. Remembering the wonderful sketch of Ireneusz Krosny, at which I always had lots of laugh despite the lack of words, I went to the pantomime performed by the Italian artist Paolo Nani. The show called The Letter is a story of writing the same letter with a broken pen, shown in fifteen different ways: surprising, scary, hands-free and many more. You can find the trailer here. The last show I decided to go to was a parody of Alice in Wonderland (original title: Alice through cocktail glass), during which one member of the cast performed under the influence of alcohol. The rest of the actors had to show their creativity and be ready to quickly adapt to the situation in order to keep up with the drunk character who forgot the text or decided to tell the story differently. The same theatre group has different parodies in its repertoire: Christmas Carol, Macbeth or Romeo and Juliet. After the dose of laughter I had at Alice (...), I know that I would go with curiosity to all the others!

The Royal Military TattooNazwa tattoo wywodzi się od XVII-wiecznej holenderskiej frazy doe den tap toe, co oznacza po prostu zakręć kran. Był to sygnał dla właścicieli tawerny, grany przez Korpus Bębnów pułku, do zamknięcia kranów od beczek piwa, dzięki czemu żołnierze wycofywali się do swoich kwater o rozsądnej porze. Pod koniec XVIII wieku, wraz z ustanowienie nowoczesnych koszar, terminem tattoo nazywano ostatni dyżur dnia oraz ceremonialną formę wieczornej rozrywki wykonywaną przez muzyków wojskowych.
Pierwszy publiczny występ Military Tattoo odbył się w 1949 roku w Princes Street Gardens w Edynburgu I był zatytułowany Coś o żołnierzu. Oficjalnie jednak, pierwsze przedstawienie odbyło się rok później, w 1950 roku na placu przed Zamkiem w Edynburgu. Osiem występów w programie przyciągnęło około 6000 widzów, którzy siedzieli na prostych ławkach i rusztowaniach naokoło placu.
Dzisiaj The Royal Military Tattoo stanowi znany na całym świecie, coroczny występ wojskowy, wykonywany przez Brytyjskie Siły Zbrojne, Wspólnotę Narodów oraz miedzynarodowe zespoly wojskowe oraz zespoly artystow na placu przed Zamkiem w Edynburgu. Każdego sierpnia jest to główne przedstawienie festiwalu, a bilety, które można zakupić już pod koniec stycznia lub na początku lutego, rozchodzą się jak ciepłe bułeczki.
Show uświetnia często finałowy pokaz fajerwerkow, odbywający się przy akompaniamencie dudniarzy, bębniarzy oraz chóru. Jako wrażliwa osoba w tym momencie zawsze mam gęsią skórkę oraz łzy wzruszenia w oczach.
W 2020 roku można się spodziewać jeszcze bardziej wyjątkowego przedstawienia, jako że będzie to 70-lecie The Royal Military Tattoo!
Więcej informacji znajdziecie na głównej stronie: edintattoo. Tam też możecie obejrzeć archiwalne zdjęcia z pierwszych pokazów.

***

The term tattoo derives from a 17th century Dutch phrase doe den tap toe which literally means turn off the tap. It was a signal to tavern owners played by a regiment's Corps of Drums, to turn off the taps of their ale kegs so that the soldiers would retire to their barracks at a reasonable hour. At the enf of the 18th century, with the establishment of modern barracks and full military bands, the name tattoo was used to describe the last duty call of the day, as well as a ceremonial form of evening entertainment performed by military musicians. 
The first public Royal Military show took place in 1949 in Princes Street Gardens in Edinburgh and was entitled Something About a SoldierOfficially, the first show took place a year later, in 1950 on the esplanade of Edinburgh Castle. Eight groups performed during the show which was watched by 6000 people simply sitting on benches and scaffold structures around the castle. 
Today The Royal Military Tattoo is an International annual show performed by British Armed Forces, Commonwealth, international military bands and artistic teams. Each August it's the most popular show at  the Edinburgh Fringe Festival and tickets are gone in just few weeks, usually early in the year.
The great final of each Tattoo is a beautiful song sang by an artist with choir, pipe bands and all performed together. It has also firework performance, which always gives me goose bumps and tears in my eyes. 
In 2020 I believe the show will be even more special, as it's 70th anniversary! 
You can find more information (and pictures from first shows) on the official website: edintattoo.  Jeżeli lubicie koncerty, przedstawienia teatralne i muzyczne, dobre jedzenie, a nie przeszkadzają Wam tłumy turystów, to Edynburg w czasie trwania festiwalu, będzie wyborem wprost dla Was! Nie musicie się wybrać, na żadne drogie spektakle, aby uczestniczyć w festiwalu i poczuć tę atmosferę. Żyje tym całe miasto. Wystarczy spacer wzdłuż Royal Mile, gdzie wielu artystów prezentuje swoje umiejętności za darmo. Możecie się wybrać na Bristo Square, gdzie znajdziecie festiwalowy ogródek tętniący życiem, a kawałek dalej, przy George Square stoi zwykle kilkanaście budek z jedzeniem na wynos (a wśród nich nawet pierogi)! Jest to świetne wydarzenie dla miasta i przede wszystkim świetna atrakcja turystyczna, z której warto skorzystać.

***

If you like concerts, theatre and music performances, good food, and don't mind crowds of tourists, Edinburgh during the festival will be great choice for you! You don't have to go to any expensive performances to enjoy the festival and feel its atmosphere. The whole city lives with it. Just take a walk along the Royal Mile, where many artists present their skills for free. You can also go to Bristo Square, where you will find a festival village full of life, and a bit further, at George Square there are usually a dozen or so take-out booths (one sells dumplings)! This is a great event for the city and, above all, a great tourist attraction that is worth attending to.

poniedziałek, 2 września 2019

Last month

Last month

Aż ciężko uwierzyć jak szybko minął sierpień. Z jednej strony czekałam z niecierpliwością na wrzesień, kiedy będę mogła zacząć odliczać dni do urlopu, ale z drugiej starałam się korzystać z każdego dnia, z Festiwalu trwającego prawie cały miesiąc i pogody (która jednak bywała w kratkę). Trzeba przyznać, że w Edynburgu nie jest nudno! 

1 i 2. Świeże kwiaty i warzywa na rynku Stockbridge można znaleźć w każdą niedzielę. / 4. Nie mogłam przejść obojętnie obok tego małego bukietu polnych kwiatów.


1. Gdy zapowiadają słoneczny weekend, ale piątek wita Cię deszczem. / 2 i 3. Nigdy nie będę miała dość takich widoków. / 4. Akurat zapomniałam parasola... 

Sierpień w Edynburgu to przede wszystkim Fringe Festival. Wszędzie koncerty, przedstawienia, festiwalowe ogródki, gdzie można się spotkać ze znajomymi lub z artystami. A na koniec wielki koncert orkiestry uświetniony ponad 400 tysiącami fajerwerków prosto z Edynburskiego zamku. Cudo! 
W tym roku wybrałam się na kilka ciekawych komedii, w tym Alice through cocktail glass, występ 3 youtuberów Foil Arms & Hogs oraz The Letter, pantomimę w wykonaniu Paolo Noni (nadal za najlepszego uważam Ireneusza Krosnego!).
Nie mogłam pominąć słynnego przedstawienia The Royal Edinburgh Millitary Tattoo. Występ militariów z różnych zakątków świata, lokalne tańce i muzyka, do tego koncert dudniarzy, wszystko tak pięknie zorganizowane, aż miałam ciarki na rękach! Mój ulubiony moment to finałowy koncert, podczas którego na placu zbierają się wszyscy artyści, a z zamku wystrzeliwane są fajerwerki! Wyjątkowe meble w Destylarni 
Edinburgh Gin.

1. Uwielbiam świeże kwiaty w domu. /2 i 4. Na targu staroci można znaleźć przeróżne skarby. Ja wyszłam z pełną siatką książek! /3. I see you (Widzę Cię)!

Jeżeli szukacie lekkiej lektury i jesteście fanami thrillerów i kryminałów, które trzymają w napięciu, to mogę Wam polecić książkę Clare Mackintosh, brytyjki, która przerwała swoją karierę w policji żeby zacząć pisać. Jej książki stały się bestsellerami i to nie bez powodu. Policyjne doświadczenie przekłada się na historię, która trzyma w napięciu i zaskakuje do ostatnich stron.  Życzę Wam wspaniałego poniedziałku!

sobota, 24 sierpnia 2019

My evening routine and last months' discoveries

My evening routine and last months' discoveries

Odkąd przeprowadziłam się do Szkocji, zauważyłam że moja skóra oraz cera twarzy są w lepszej kondycji, niż przez ostatnie kilka lat kiedy mieszkałam w Trójmieście. W tym czasie miałam zawsze suchą i szorstką skórę, a głęboko nawilżające balsamy przynosiły ulgę tylko na chwilę. Teraz mam mniej problemów niż kiedykolwiek i wierzę, że to dzięki wilgotnemu szkockiemu klimatowi.
Copyright © 2016 Simple Life by Paula , Blogger